KLEURRIJK OMGAAN MET GEDRAG IN BEWEGING

Scholing ZPORTIVO gedragsmethodiek met de zes speelgedragskleuren gericht op PO en brugjaren VO voor docenten Lichamelijke Opvoeding en Beweegspecialisten Sport en Bewegen

-Wil jij jezelf, maar ook jouw school of organisatie vooruit helpen m.b.t. omgang met gedrag in beweging?

-Ben jij ervan overtuigd dat gedrag in beweeg-en speelsituaties en het werken in groepjes een schot voor open doel is om leerlingen te helpen zich te ontwikkelen op het gebied van sociale vaardigheden en autonomie?

-Wil jij dat gedrag, naast bewegen een nadrukkelijker rol speelt in jouw lessen, op een schoolplein, veld binnen jouw school en organisatie?

-Wil jij praktische handvatten en nadenken over passende interventies om didactisch comfortabeler om te kunnen gaan met (onaangepast) gedrag in jouw situatie?

-Wil jij weten hoe je conflicten kunt voorkomen en samenspelen, samenwerken, zelfvertrouwen en ook het pedagogisch klimaat stapsgewijs kunt laten ontwikkelen?

-Wil jij jouw arsenaal aan beweegopties uitbreiden met deze gedragskleuren in jouw gymzaal of een sociaal speelplein ontwerpen?

-Wil jij op de hoogte zijn van de gedragskleuren methodiek en actief meedenken in innovaties op dit gebied?

Dan is deze scholing wat voor jou!

Deze scholing bestaat uit 7 dagdelen (21 contacturen), welke fysiek worden gegeven:

  1. In een ‘in company’ scholing georganiseerd met vakgroepen of beweegteam met aangepaste afspraken om met elkaar stappen te maken op dit onderwerp
  2. In een georganiseerde scholing nabij Utrecht in kasteel Rhijnauwen Bunnik op woensdagmiddag/avond.

De eerste 6 dagdelen zijn verdeeld over 3 woensdagmiddag/avonden. Het laatste 7e dagdeel is op een woensdagavond. Inspanning qua studietijd wordt geschat op 20-30 uren, inclusief het maken van een presentatie.

Tijdens de bijeenkomsten gaan theorie en praktijk hand in hand, ondersteund door een reader. Na elke fysieke bijeenkomst volgen suggesties voor toepassingen in de praktijk, waaruit een keuze kan worden gemaakt.

Najaar 2023 en 2024 zijn ‘in company’ scholingen mogelijk voor (vak)groepen of beweegteams met minimaal 10 deelnemers! Met een tarief op maat.

Voor individuele inschrijvingen voorjaar 2024 Kasteel Rhijnauwen Bunnik nabij Utrecht

6 maart; 27 maart ;17 april 14.00 – 21.00 uur; 12 juni 18.30-21.30 uur

Kosten € 750,- inclusief 3 x diner, reader en map met 90 spelen in de kleuren                      

INHOUD

Dagdeel 1: Thema: ‘Gedrag anders bekeken’

Kennismaken met positieve insteek van gedrag en pedagogische aanpak. Hoe gedragskleuren en een methodische lijn daarin enorm helpend zijn in succesbeleving van bewegen en spelen

Dagdeel 2: Thema: ’Sociaal differentiëren en inclusief bewegen’

Praktisch handig worden met zowel motorisch, maar vooral ook sociaal differentiëren van activiteiten, groepsgrootte, ruimte, tijd, taken, materiaal en regels. Zeer goed te passen op het speelplein en in de gymzaal.

Dagdeel 3: Thema: ‘Leerlingsucces en uitdaging’

Vanuit dynamisch observeren, het leerlingsucces model en het stellen van positieve haalbare hulpvragen kan per leerling en ook samen met de leerling een succeskaart worden gecreëerd. Dit is ook mogelijk voor groepen.

Dagdeel 4: Thema: ‘Interventies middels spelen’

Door middel van actief spelen en oefenen kunnen leerlingen samen of alleen daadwerkelijk veranderen en zich ontwikkelen. Deze middelen, die geschakeerd worden in de gedragskleuren, kun je methodisch inzetten voor individu of groep. Deze werkwijze is vaak effectiever dan praten en zelfs belonen.

Dagdeel 5: Thema: ‘Begeleiden van gedragsverandering’

Jouw taal, begrip, contact, tijd, veiligheid kun je bewust aanwenden om ruimte te maken voor ontwikkeling bij de leerling(en). Feedforward, ‘growmindset’ en autonomie zijn kernbegrippen om jouw nieuwe stijl van aanpak verder vorm te geven.

Dagdeel 6: Thema: ‘Groepsprocessen in samenwerken’

Hoe je groepsproces kunt sturen en stapsgewijs kunt opbouwen in ‘groen’. Samenwerken is een skill welke prominent genoemd staat in menig curriculum. Hoe geef je daar vorm aan en hoe speel je in op de verschillende samenwerkingsniveaus

Dagdeel 7: Thema: ‘Terugkoppeling en toepassing’  In deze laatste bijeenkomst gaan we als een intervisie bijeenkomst terugkoppelen, luisteren en vragen stellen over ieders creatieve invulling en plannen voor de toekomst.

NB Deze innovatieve scholing is een ‘plus’ op de Keuzemodule BLS (Beter Leren Samenspelen), welke wordt aangeboden in de opleiding MRT (Motorische Remedial Teaching). Deze BLS scholing is gericht is op het maken van een individueel handelingsplan voor een leerling met onaangepast gedrag.

Vele onderwijsprofessionals en vakgroepen hebben min of meer al kennisgemaakt met een basis van de gedragskleuren en passen deze ook toe in hun organisatie, zoals Beweeg Wijs. Ook een aantal onderwijsinstellingen zoals HALO Den Haag, Fontys Eindhoven, Inholland PABO en diverse SB opleidingen hebben kennisgemaakt met scholingen over de toepassing van gedragskleuren en zijn vaak nog zeer actueel.

In veel gevallen geeft deze scholing ‘Beter omgaan met gedrag in beweging’ vaak een ‘plus’ of ‘update’ van kennis en kunde eerder opgedaan.

Inschrijving is mogelijk via zportivospeelgedrag@gmail.com   Je ontvangt een inschrijfformulier.

Zie ook brochure Flyer-ZPORTIVO-2023-2024-SCHOLING.pdf

BETER LEREN SAMENSPELEN 

BETER LEREN SAMENSPELEN 7 DAGDELEN

Voor docenten/leerkrachten PO en VO die op een bewegende spelende wijze interventies willen toepassen op leerlingen met onaangepast gedrag

SPELENDERWIJS ONAANGEPAST GEDRAG AANPAKKEN, LEERLINGSUCCES EN UITDAGING, DYNAMISCH OBSERVEREN, POSITIEVE HULPVRAGEN STELLEN, PSYCHOMOTORISCH HANDELINGSPLAN, PRAKTISCHE INTERVENTIES

Deze scholing kan op zichzelf staand worden gevolgd. Schrijf je in op zportivospeelgedrag@gmail.com  Data voorjaar 2024 (nog niet gepland)

Incompany mogelijkheden 2023 2024

Vaak in samenhang gepland met de MRT opleiding ‘Alles in Beweging’

Click to access cursus-Beter-leren-samenspelen-1-2022-2023.pdf

Kosten € 750,- inclusief 3 x diner, reader en map met 90 spelen in de kleuren       

BEROEPSHOUDING SPORT EN SPEL MBO

BEROEPSHOUDING MBO SPORT EN SPEL 7 DAGDELEN

Voor docenten MBO die in een praktisch sport-en spelgerichte werkwijze willen werken aan beroepshouding van hun studenten in praktische leersituaties met een doelgroep. Bovendien willen docenten deze studenten meegeven dat sport en spel een uitgelezen middel is om met een doelgroep stappen te maken op het gebied van actief burgerschap, inclusief sporten en/of samenspelen.

INITIATIEF NEMEN, SAMENWERKEN, VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN ZIJN ENKELE BEROEPSHOUDINGSASPECTEN DIE IN EEN HYBRIDE LEERSITUATIE SPORT EN SPEL WORDEN ERVAREN EN SPECIFIEK WORDEN GEMAAKT.  STUDENTEN LEREN WERKEN MET GEDRAGSVERWACHTING VAN  DE DOELGROEP

Deze Incompany scholing is voor docenten MBO in opleidingen zoals Sport en Bewegen, Sociaal Werk, Pedagogisch Werk en Onderwijs. Voor alle leerjaren en niveaus liggen er kansen.

Neem contact op met Erik Boot zportivospeelgedrag@gmail.com 

ZPORTIVO WORKSHOP GROENE SPELEN

PROEVEN AAN ZPORTIVO GROENE SPELEN 1 DAGDEEL

Voor docenten en beweegspecialisten die in de groen spelen (coöperatieve spelen) aan den lijve willen ervaren hoe Zportivo werkt in het onderwerp samenwerken

SAMENWERKEN, SOCIALE DIFFERENTIATIE, INSPELEN OP ROLLEN EN TAKEN,  STAPSGEWIJS MEER AUTONOMIE, IEDEREEN WINT, VAN LICHT NAAR DONKER GROEN

  • Deze workshop is voor een organisaties vaak een opstap om één van bovenstaande scholingen te gaan doen
  • Kosten € 750,-

Neem contact op met Erik Boot zportivospeelgedrag@gmail.com