ZPORTIVO WORKSHOP

Zportivo workshop om praktisch kennis te maken met de gedragskleuren aan de hand van activiteiten. De insteek is om motorische uitdagingen, inclusief spelen, beweegmotivatie en sociaal gedrag te benaderen vanuit uitdagingen in de kleuren. Omgaan met verlies; beter samenwerken; vergroten zelfvertrouwen; zelfstandiger samenspelen komen daarmee structureel in beeld. Zelfs al in deze korte workshop beleef je het avontuur van een andere kijk op sport, bewegen en spelen. Ervaar wat deze gedragskleuren betekenen voor uw organisatie en de doelgroep waar u mee werkt.

Duur: 90 minuten in gymzaal of op het plein € 400,- exclusief reiskosten

ZPORTIVO BASIS

Basisscholing zportivo 4 dagdelen ‘basis’ gericht op leerkrachten, docenten, pedagogisch medewerkers, sportbuurtcoaches, die willen leren werken met de structuur en kracht van de gedragskleuren. Met deze tweedaagse leer je activiteiten organiseren in de gedragskleuren met beweegactiviteiten in allerlei situaties met allerlei doelgroepen. Voor buitenactiviteiten, gymzaalactiviteiten en klaslokaalactiviteiten is een prima jaarprogramma neer te zetten in de gedragskleuren. Met een map met 90 activiteiten van 8-14 jaar in alle kleuren wordt een stevige basis gelegd. Ook het begeleiden van de gedragskleuren heeft een belangrijke plek in deze scholing.

Inclusief: Basispakket met 90 activiteiten in de zes gedragskleuren 8-14 jaar

Deze training geeft punten voor registerleraar.

Duur: 2 dagen 5 uur € 650/docent ( minimaal 6 docenten en maximaal 12 docenten)

Locatie/tijd: Soest nog nader te bepalen

ZPORTIVO SPECIFIEK

Specifieke-scholing 8 dagdelen ‘beter leren samenspelen’ voor professionals in het bewegingsonderwijs, sportservice bureaus of beweegteams, waarin het beter omgaan met gedrag van kinderen en jongeren de insteek is. Met behulp van het zportivo succes-systeem op het gebied van nuances in de gedragskleuren wordt gedrag positief benaderd en stap voor stap verder ontwikkeld bij casus-leerlingen. De begeleidingsvaardigheden om beter in te spelen op onaangepast gedrag zijn ook nadrukkelijk onderwerp in deze scholing. Een veelgehoorde opmerking is: Deze opleiding maakt je completer als beweeg-opvoeder.

U krijgt een certificaat ’Beter Leren Samenspelen’ welke vrijstelling geeft in de opleiding MRT ‘Alles in beweging’

Inclusief: Basispakket met 90 activiteiten in de zes gedragskleuren 8-14 jaar

Duur: 8 dagdelen € 750/docent ( minimaal 6 docenten, maximaal 12), inclusief reader en basispakket 90 spelen

Plaats/tijd: Soest (nader vast te stellen)

ZPORTIVO PROJECT

Project-scholing 8 dagdelenzportivo implementatie’  Schrijf je eigen projectplan en implementeer één of meerdere thema’s van deze scholing.  De wens van veel organisaties is om veel meer bewegend te gaan leren, maar hoe doe je dat?  In deze scholing, vaak voor teams ‘on the job’, wordt een keuze gemaakt uit thema’s: sociale vaardigheden; burgerschap; meer en beter buitenspelen; gezondheid; bewegend leren; zelfstandigheid; samenwerkend spelen; meer creatief spelen en vervolgens omgezet in een projectplan. In 8 heldere stappen ga je een eigen project vormgeven van voorbereiding naar realisatie.

Duur: 8 dagdelen € 700/docent ( minimaal 6 docenten, maximaal 12), inclusief reader

Plaats/tijd: Soest nader te bepalen