Erik Boot is psychomotorisch therapeut en bewegingsdocent. Hij ontwikkelde het Zportivo model in zes gedragskleuren om sociaal-emotioneel methodisch beter in te kunnen spelen op gedrag in beweeg-speel- en sportactiviteiten.

Met Zportivo maak je, naast de motorisch uitdagingen, spelen, sporten en bewegen rijk op het gebied van beweegmotivatie, betrokkenheid, speelplezier, groepscohesie, zelfstandigheid en creativiteit. Er zijn in de loop van de jaren vele professionals en ook sport-en beweegorganisaties die de gedragskleuren omarmd hebben en zij ervaren dagelijks hoe je, met deze kleurrijke structuur van het Zportivo Model, dit sterk, duidelijk en eenvoudig kunt toepassen. Het is een regelrecht bindmiddel in een school, kinderopvang, zorgcentrum, buitenschoolse opvang en sportvereniging. Zportivo heeft actieve programma’s voor een sociaal speelplein, inclusief bewegingsonderwijs, actief burgerschap, groepscohesie, sportplezier en mentale gezondheid.

ZPORTIVO SCHOLINGEN

2023 2024

Zie ook: info flyers [recente publicaties] en aanvullende informatie [scholing]

  1. KLEURRIJK OMGAAN MET GEDRAG IN BEWEGING 7 DAGDELEN

Voor docenten LO en beweegspecialisten midden-bovenbouw PO en brugjaren VO, die sociaal gedrag in hun eigen praktijk of in de organisatie dit willen versterken in samenspel met bewegingsvaardigheden

SOCIAAL DIFFERENTIËREN, ONTWIKKELING GEVOEL EN GEDRAG, MEER AUTONOMIE, GROEPSPROCES, SOCIALE VAARDIGHEDEN, SAMENWERKEN, ACTIEF BURGERSCHAP, INCLUSIEF BEWEGEN VOOR EEN SOCIAAL SPEELPLEIN EN SOCIAAL BEWOGEN BEWEGINGSONDERWIJS

  • 2023, 2024 Incompany scholingen voor vakgroepen en beweegteams
  • Individuele inschrijving: woensdagmiddag/avond 6, 27 maart; 17 april; 12 juni 2024 Utrecht
  1. BETER LEREN SAMENSPELEN 7 DAGDELEN

Voor docenten/leerkrachten PO en VO die op een bewegende spelende wijze interventies willen toepassen op leerlingen met onaangepast gedrag

SPELENDERWIJS ONAANGEPAST GEDRAG AANPAKKEN, LEERLINGSUCCES EN UITDAGING, DYNAMISCH OBSERVEREN, POSITIEVE HULPVRAGEN STELLEN, PSYCHOMOTORISCH HANDELINGSPLAN, PRAKTISCHE INTERVENTIES

Deze scholing kan op zichzelf staand worden gevolgd, Incompany , en ook in samenhang met de MRT opleiding ‘Alles in Beweging’

Click to access cursus-Beter-leren-samenspelen-1-2022-2023.pdf

  1. BEROEPSHOUDING MBO SPORT EN SPEL 7 DAGDELEN

Voor docenten MBO die in een praktisch sport-en spelgerichte werkwijze willen werken aan beroepshouding met hun studenten in praktische leersituaties met een doelgroep. Bovendien willen docenten deze studenten meegeven dat sport en spel een uitgelezen middel is om met een doelgroep stappen te maken op het gebied van actief burgerschap, inclusief sporten en/of samenspelen.

INITIATIEF NEMEN, SAMENWERKEN, VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN ZIJN ENKELE VAN DE VELE BEROEPSHOUDINGSASPECTEN DIE IN EEN HYBRIDE LEERSITUATIE SPORT EN SPEL WORDEN ERVAREN EN SPECIFIEK WORDEN GEMAAKT

  • Deze Incompany scholing is voor docenten MBO in opleidingen zoals Sport en Bewegen, Sociaal Werk, Pedagogisch Werk en Onderwijs. Voor alle leerjaren en niveaus liggen er kansen. Op verschillende MBO’s zijn er positieve ervaringen.
  1. PROEVEN AAN ZPORTIVO MET GROENE SPELEN 1 DAGDEEL

Voor docenten en beweegspecialisten die in de groene spelen (coöperatieve spelen) aan den lijve willen ervaren hoe Zportivo werkt in het onderwerp samenwerken (één van de kleuren van het Zportivo model)

SAMENWERKEN, SOCIALE DIFFERENTIATIE, INSPELEN OP ROLLEN EN TAKEN, STAPSGEWIJS MEER AUTONOMIE, IEDEREEN WINT, VAN LICHT NAAR DONKER GROEN

  • Deze workshop wordt vaak door organisaties als opstap ingezet voor één van bovenstaande scholingen.

Geef je snel op of vraag een gesprek aan via mail: Erik Boot zportivospeelgedrag@gmail.com

Erik Boot

+316-19193044

Recente publicaties

Deze bedrijven gingen u voor: