Erik Boot is ontwikkelaar van het zportivo model in zes gedragskleuren om sociaal-emotioneel methodisch in te kunnen spelen op beweeg-speel- en sportactiviteiten. Zportivo is er op gericht om kinderen, jongeren en ouderen te laten ervaren dat je uit eigen kracht jezelf en de groep verder kunt brengen. Als begeleider zou je in elke les, training of spel, kunnen differentiëren in beweegmotivatie, sociale vaardigheden en mate van autonomie om zó naadloos aan te sluiten bij de doelgroep en individu.

Met zportivo maak je dus, naast de motorisch uitdagingen, spelen, sporten en bewegen rijk op het gebied van motivatie, betrokkenheid, speelplezier, zelfstandigheid en creativiteit. Er zijn in de loop van de jaren vele professionals en enkele sport-en beweegorganisaties die degedragskleuren omarmd hebben en ervaren hoe sterk, duidelijk en eenvoudig dit zportivo model bindmiddel is in een school, kinderopvang, zorgcentrum, buitenschoolse opvang en sportvereniging.

Zportivo scholingen:

Zportivo workshop dagdeel om praktisch kennis te maken met de gedragskleuren aan de hand van activiteiten.

Basisscholing zportivo 4 dagdelen ‘de 6 gedragskleuren’ gericht op leerkrachten, docenten, pedagogisch medewerkers, sportbuurtcoaches, die willen leren werken met de structuur en kracht van de basis van deze gedragskleuren.

Specifieke-scholing 8 dagdelen ‘beter leren samenspelen’ voor professionals in het bewegingsonderwijs, sportservice bureaus of beweegteams, waarin het beter omgaan met gedrag van kinderen en jongeren de insteek is. Met behulp van het zportivo succes-systeem breng je nuances aan in de gedragskleuren.  Ook de begeleidingsvaardigheden om beter in te spelen op onaangepast en onbegrepen gedrag zijn onderwerp. Een veelgehoorde opmerking is: Deze scholing maakt je completer als beweeg-opvoeder.

Project-scholing 8 dagdelenzportivo implementatie’  Schrijf je eigen projectplan en implementeer één of meerdere thema’s van deze scholing.  De wens van veel organisaties is om veel meer bewegend te gaan leren, maar hoe doe je dat?  In deze scholing, vaak voor teams ‘on the job’, wordt een keuze gemaakt uit thema’s: sociale vaardigheden; burgerschap; meer en beter buitenspelen; gezondheid; bewegend leren; zelfstandigheid; samenwerkend spelen; meer creatief spelen en vervolgens omgezet in een projectplan. In 8 heldere stappen ga je een eigen project vormgeven van voorbereiding naar realisatie.

Erik Boot

+316-19193044

Recente publicaties

Deze bedrijven gingen u voor: